เลิกกับแฟน โดนแฟนทิ้ง ยุติความสัมพันธ์ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

I just broke up with my girlfriend/boyfriend. ฉันเพิ่งเลิกกับแฟน

I got dumped by my girlfriend/boyfriend. ฉันโดนแฟนทิ้ง

We called it quits. หรือ We ended our relationship. เรายุติความสัมพันธ์Facebook Google Twitter

คอร์สออนไลน์ โทร 098 418 2771 ไลน์ ajadamonline อีเมล์ manager@ajarnadam.tv

คอร์สเรียนสดที่สถาบัน ชั้น 4 อาคารพญาไทพลาซ่า โทร 026129300

ลงทะเบียนเพื่อทดลองเรียนคอร์สออนไลน์และทำแบบทดสอบฟรี

Responsive image

Open กับ Close ใช้อย่างไร, Close (adj.) กับ Close (v.) ออกเสียงไม่เหมือนกัน

Responsive image

หนังตลกที่ผมขอแนะนำเป็นอย่างยิ่ง

Responsive image

เก่ง ไม่เก่ง มีทักษะ ชำนาญ เชี่ยวชาญ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Responsive image

There Is, There Are, Have, Has ใช้อย่างไร

Responsive image

Ain't ใช้อย่างไร

Responsive image

อร่อย กลมกล่อม แซบ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Responsive image

ห้องน้ำ พูดเป็นภาษาอังกฤษได้หลายคำ มีคำอะไรบ้าง

Responsive image

What's Up, Thailand? ตอนที่ ๖ ไวยากรณ์สำคัญรึเปล่า Is grammar important?