แบตตาเลี่ยน ตัดผม เครื่องโกน หนวด เครา จอน ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

electricity (n.)

กระแสไฟฟ้า


electronics (adj.)

เกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์


electrical appliances (n.)

เครื่องใช้ไฟฟ้า


electrical appliances department / section (n.)

แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า


small appliances (n.)

เครื่องใช้ขนาดเล็ก 

มาจากคำว่า apply (v.) ที่แปลว่า นำไปใช้


overseas / abroad (adj.) ต่างประเทศ


aboard (adv.)  บน

เช่น I am aboard the plane. ฉันอยู่บนเครื่องบิน 

Boarding pass (n.) บัตรขึ้นเครื่อง 


hair dryer / blow dryer (n.) เครื่องเป่าผม


คำที่ต้องระวังเรื่องการออกเสียง


dry (v.) ทำให้แห้ง

dye (v.) ย้อมสี ทำสี 

die (v.) ตาย

(die and dye ออกเสียงเหมือนกัน)


laser (n.) แสงเลเซอร์

razor (n.) มีดโกนคำที่คนไทยเข้าใจความหมายผิด


battalion (n.) กองทหาร

hair clippers (n.) ปัตตาเลี่ยน, แบบตาเลี่ยน


get a haircut / have a haircut

 ไปตัดผมที่ร้าน

I cut my hair.

 ตัดผมด้วยตัวเอง


electric razor / electric shaver (n.) เครื่องโกนไฟฟ้า

shave (v.) โกนประเภทของเส้นขนต่างๆที่ขึ้นบนใบหน้า


mustache (n.) (US) หนวด

moustache (n.) (UK) หนวด

ระวังออกเสียงผิดเป็น mustard (n.) มัสตาร์ด


beard (n.) เครา 

ระวังออกเสียงผิดเป็น bread (n.) = ขนมปัง


sideburns (n.) จอน หนวดเคราข้างใบหู 

ระวังเข้าใจผิดเป็นคำว่า long johns (n.) กางเกงในขายาว

goatee (n.) เคราแพะ
คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม