ลืม ขี้ลืม ลืมสนิท ใจลอย ไม่อยากถูกลืม ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร

ลืม ขี้ลืม  ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร

Did you forget something?  

เธอลืมอะไรบางอย่างหรือเปล่า

Did you forget anything?  

เธอลืมอะไรบ้างหรือเปล่า

ถ้าพูดว่าเราลืมอะไร ปกติจะใช้รูปอดีต forgot

I forgot to ...  ฉันลืม .... (ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งในอดีต)

forgot to close the fridge and now my food has gone rotten.
ฉันลืมปิดตู้เย็น อาหารเลยเสียหมดเลย

I just forgot.  

ฉันเพิ่งจะลืม

I totally forgot.  

ฉันลืมไปสนิทเลย

I completely forgot.  

ฉันลืมไปสนิทเลย

ถ้าพูดว่ามักจะลืมอะไรเสมอ เป็นประจำ จึงจะใช้รูปปัจจุบัน forget

forget stuff all the time.  

ฉันมักจะลืมของเสมอ

forgetful (adj.)  ขี้ลืม

I’m forgetful.  ฉันขี้ลืม

You forgot some stuff at my house.  

คุณลืมของไว้ที่บ้านฉัน

I don’t want to be/get forgotten.  

ฉันไม่อยากถูกลืม

Have you ever been forgotten before?  

คุณเคยถูกลืมมั้ย

I forgot to do my homework.  

ฉันลืมทำการบ้านมา

I forgot that I had a meeting today.  

ฉันลืมไปว่าวันนี้มีประชุม

You forgot that today was my birthday.  

คุณลืมว่าวันนี้เป็นวันเกิดฉัน

You always forget my birthday!  

คุณลืมวันเกิดฉันทุกทีเลยคอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม