ซ่อน เล่นซ่อนหา มังกร ภูเขา ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Hidden (v3, adj.) ซ่อน ปกปิด ปิดบัง

Hide (v.) ซ่อน ปกปิด ปิดบัง

เช่น The dragon lay hidden behind the mountain. 

มังกรนอนซ่อนอยู่หลังภูเขา


Hide and seek 

ซ่อนหา

เช่น Do you want to play hide and seek? 

เล่นซ่อนหากันไหม


High (adj.) สูง

เช่น My dad has a high level position in the organization. 

พ่อของฉันมีตำแหน่งสูงในองค์กร


Hi สวัสดี

Hi, how are you today?

สวัสดีครับ เป็นอย่างไรบ้างครับวันนี้
คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม