เป็นเมนส์ ประจำเดือน ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ฉันเป็นเมนส์ พูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า
I'm on my period.
หรือ
It's that time of the month for me. 
ก็เข้าใจแล้วครับ 

Facebook Google Twitter

คอร์สออนไลน์ โทร 098 418 2771 ไลน์ ajadamonline อีเมล์ manager@ajarnadam.tv

คอร์สเรียนสดที่สถาบัน ชั้น 4 อาคารพญาไทพลาซ่า โทร 026129300

เล่นโยคะไม่ได้แปลว่า Play Yoga

หัวกะทิ ดีที่สุด ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

๕ คำที่แปลว่าตลก 5 Words That Mean Talok

โน้มน้าว ชักชวน กระตุ้น ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

การออกเสียงแบบชัดเวอร์ของ Wait, Wet, Mate, Met, Bait, Bet, Led, Laid, Red, กับ Raid

เล่นตัว เล่นกับความรู้สึก ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

เปรี้ยว หวาน เผ็ด เค็ม รสจัด เลี่ยน ขม ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

I think so. ไม่ได้แปลว่า ฉันเห็นด้วย