อย่าน้อยใจ อย่าถือโทษ อย่าถือสา ไม่ได้ตั้งใจ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

อย่าน้อยใจ อย่าถือโทษ อย่าถือสา ไม่ได้ตั้งใจ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Don’t hold it against me. 

อย่าถือสาฉันเลย, จองเวรจองกรรม


No need to care about it. 

อย่าได้แคร์มัน


Don’t take it to heart.  

อย่าเอามันมาใส่ใจ


Don’t worry about it.  

อย่าไปกังวลกับมัน


Don’t take offense.  

อย่าถือโทษ


No need to feel slighted.

ไม่ต้องน้อยใจ, อย่าน้อยใจ


It's not a big deal. Forget about it!

มันไม่ใช่เรื่องใหญ่ ลืมมันซะ ช่างมันเถอะ


I'm offended by what you did. 

ฉันน้อยใจเพราะสิ่งที่คุณทำไป /

ฉันขุ่นเคืองเพราะสิ่งที่คุณทำไป


Don’t hold a grudge against me.  

อย่าถือโทษโกรธฉันเลย, อย่าจองเวรจองกรรม


He has/holds a grudge against me for something I did many years ago.
เขายังถือโทษโกรธเคืองฉันเพราะบางสิ่งที่ฉันได้ทำไปหลายปีที่แล้ว


ฉันไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ได้เจตนา พูดได้หลายแบบเช่น

I didn't mean to (do that).

I didn't do that on purpose.

It wasn't intentional.

It was unintentional.

That wasn't my intention.


แถมคำศัพท์สแลงคือ jack/snatch 

ที่แปลว่าแย่งหรือหยิบฉวย เช่น  

ฉันแย่งของกินเค้า

I jacked his food.

I snatched his food.  

I stole his food.คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม