ปัญหา เดือดร้อน อุปสรรค สิ่งกีดขวาง เอาชนะ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Saved me the trouble.

ช่วยฉันจัดการปัญหาไปได้เยอะเลย


trouble  ปัญหา / อุปสรรค / เดือดร้อน


I’m not looking for trouble.

ฉันไม่ได้มาหาเรื่องนะ


Could I trouble you for a glass of water?

รบกวนเอาน้ำหนึ่งแก้วให้ฉันได้ไหม?


obstacle  อุปสรรค / สิ่งกีดขวาง


We can overcome this obstacle together.

เราสามารถข้ามผ่านอุปสรรคนี้ไปได้ด้วยกัน

overcome (v.) เอาชนะคอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม