การเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่เกี่ยว อาจมีส่วน ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ?

การเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่เกี่ยว ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ?

involvement (n.) การเกี่ยวข้อง
That is my entire involvement.
นั่นคือการมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดของผม

involved (adj.) มีส่วนเกี่ยวข้อง
He was involved in the kidnapping of your child.
เขามีส่วนเกี่ยวข้องในการลักพาตัวลูกของคุณ

participate (v.) มีส่วนร่วม 
Do you want to participate in this activity?
คุณต้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ไหม ?
Yes, I do.
อยากมีส่วนร่วม
No, I don’t.
ไม่อยากมีส่วนร่วม

participation (n.) การมีส่วนร่วม 
Participation is vital in the learning process.
การมีส่วนร่วมสำคัญมากต่อกระบวนการการเรียนรู้

That has nothing to do with it!
นั่นไม่เกี่ยว

That might have something to do with it.
นั่นอาจจะมีส่วนคอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม