โดยบังเอิญ เผอิญว่า พอดีว่า ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร

บังเอิญ ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร

Coincidence เขอะวินเสอะเดิ่นสฺ (n.)   ความบังเอิญ เรื่องบังเอิญ

What a coincidence!  

ช่างเป็นเรื่องบังเอิญอะไรอย่างนี้

It was just a coincidence.  

มันแค่เป็นเรื่องบังเอิญ


Coincidental (adj.)  เป็นความบังเอิญ

It was very coincidental that I met Rosie at Siam Paragon yesterday.
มันบังเอิญมากที่ฉันพบกับโรซี่ที่สยามพารากอนเมื่อวานนี้


Coincidentally (adv.)  อย่างบังเอิญ

I ran into Rosie coincidentally. 

 ฉันพบโรซี่โดยบังเอิญ


It just so happens that ….  เผอิญว่า ... พอดีว่า...

It just so happens that I’m going that way myself.
เผอิญว่าฉันจะไปทางนั้นพอดี
คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม