ฉันจะติดต่อเธอได้อย่างไร การติดต่อ สื่อสาร ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ???

contact ค่อนแถ็คทฺ / get in touch เกะดิน ทัทฉฺ

ติดต่อ สื่อสาร

How can I contact her? 

ฉันจะติดต่อเธอได้อย่างไร 


How can I contact you? 

ฉันจะติดต่อคุณได้อย่างไร


How can I get in touch you? 

ฉันจะติดต่อคุณได้อย่างไร


I would like to contact the owner of this product.

ฉันต้องการติดต่อกับเจ้าของผลิตภัณฑ์นี้


communicate (v.) เขอะ มิ่ว เหนอะ เขท

การติดต่อ / สื่อสาร


Do you have a way to communicate with me?

คุณมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับผมบ้างไหม?คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม