ฝนเทียมจากในหลวง ร.๙ ช่วยแก้วิกฤตฝุ่นละออง กทม.

Adam's Story กับ อ.อดัม แบรดชอว์ 


ตั้งแต่มีวิกฤตมลพิษทางอากาศที่ประเทศไทย มีคนพูดถึงฝนหลวงเป็นจำนวนมาก 

โดยส่วนมองว่าอาจเป็นวิธีแก้ปัญหาได้ ซึ่งที่ผ่านมาฝนหลวงหรือฝนเทียมได้ถูกนำมาใช้ในประเทศไทยเพื่อช่วยเรื่องความแห้งแล้ง

 โดยการทำฝนเทียม เป็นกรรมวิธีดัดแปลงสภาพอากาศ เพื่อให้เกิดฝน เป็นการเลียนแบบธรรมชาติ 

วิธีการคือเอาสารเคมีใส่ในก้อนเมฆทำให้เมฆหนาขึ้นและเพิ่มความเป็นไปได้ที่ฝนจะตก

 ที่น่าสนใจก็คือ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ทรงจดสิทธิบัตรวิธีทำฝนเทียม ของพระองค์ที่แตกต่างจากประเทศอื่นๆ 

และมีหลายประเทศที่ได้เข้ามาศึกษาวิธีการนี้ รวมไปถึงประเทศจอร์แดนได้ขอพระราชทานอนุญาตที่จะใช้วิธีการของในหลวงรัชกาลที่ 9 ไปใช้ในประเทศของเขา

 โดยก่อนหน้านี้ประเทศจอร์แดนพยายามทำฝนเทียมมาด้วยตนเองหลายครั้งแล้ว แต่ไม่ประสบความสำเร็จสักที 

แต่พอได้ใช้วิธีการแบบฝนหลวง ก็ได้ช่วยพลิกฟื้นแผ่นดินอันแห้งแล้ง ของจอร์แดนได้สำเร็จ

 

 

เรียนภาษาอังกฤษกับ อ.อดัม


Royal rainmaking หรือ cloud seeding 

ฝนหลวง


Royal rainmaking or cloud seeding has been used in Thailand to help with droughts.

ฝนหลวงหรือฝนเทียมได้ถูกนำมาใช้ในประเทศไทยเพื่อช่วยเรื่องความแห้งแล้ง


drought (n.) 

ความแห้งแล้ง, ภัยแล้ง


doubt (n./v.) ข้อสงสัย/สงสัย 

อ่านว่า ดาวท


Cloud seeding can thicken clouds and increase the chance of rainfall.

การใส่สารเคมีในก้อนเมฆทำให้เมฆหนาขึ้นและเพิ่มความเป็นไปได้ที่ฝนจะตก


thick (adj.) หนา 

อ่านว่า ธิค


thicken (v.) ทำให้หนาขึ้น 

อ่านว่า ธิเขิ่น


Jordan received permission from Thailand to use King Bhumibol's technique

ประเทศจอร์แดนได้ขอพระราชทานอนุญาตที่จะใช้วิธีการของในหลวงรัชกาลที่ ๙


technique (n.) วิธีการ 

อ่านว่า เถ็คนีค


They were successful! 

พวกเขาประสบความสำเร็จ


That's awesome! 

เยี่ยมไปเลยคอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม