บอกรักเป็นภาษาอังกฤษอย่างไร

I want to tell you that I love you. ฉันอยากจะบอกเธอว่าฉันรักเธอ
I love you. ฉันรักเธอ
I’m so in love with you.  ฉันตกหลุมรักกับคุณ
I fell in love with you from the first time that I saw you. 
ฉันตกหลุมรักเธอตั้งแต่แรกพบ
I wanna confess my love for you.  ฉันอยากจะสารภาพความรักของฉันที่มีต่อเธอ
I would die for you.  ฉันเต็มใจที่จะตายแทนเธอ
I would be willing to die for you.  ฉันเต็มใจที่จะตายแทนเธอ
I can’t live without you.  ฉันไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่มีเธอ
I have feelings for you.  ฉันมีความรู้สึกกับเธอ 
I like you more than a friend.  ฉันชอบเธอมากกว่าเพื่อน
I have had a secret crush on you for the longest time.  ฉันแอบปิ๊งเธอมานานแล้ว
I have had a secret crush on you for a very long time.  ฉันแอบปิ๊งเธอมานานแล้ว
I don’t feel the same. ฉันไม่รู้สึกเหมือนกัน
I can’t imagine the world without you. 
ฉันไม่สามารถจินตนาการถึงโลกที่ไม่มีเธอได้

Facebook Google Twitter


โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม