อย่าเครียด สงวน อนุรักษ์รักษา นำกลับมาใช้ใหม่ ปฏิเสธ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Adam's Story กับ อ.อดัม แบรดชอว์ 

วันที่ 4 ธ.ค. เป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย ร้านสะดวกซื้อหรือห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ 

จะมีการรณรงค์งดแจกถุงพลาสติกเพื่อร่วมกันลดปริมาณขยะ เนื่องจากพลาสติก ก่อให้เกิดปัญหาต่อระบบนิเวศน์ ทางทะเล


โดยข้อมูลจากปี 2560 พบว่า มีถุงพลาสติก 2 แสนล้านใบ ถูกทิ้งในทะเล หรือฝังกลบบนพื้นดิน 

หากปล่อยให้มีถุงพลาสติกมากขึ้น จะส่งผลต่อแหล่งผลิตอาหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก หรือมหาสมุทร 


เรียนภาษาอังกฤษกับ อ.อดัม


No need to fret if you din't get a plastic bag today.


fret(v.) เครียด,กังวล 

อ่านว่า เฟร็ท


We've got to preserve the world's oceans.


preserve(v.) สงวน,อนุรักษ์,รักษา 

อ่านว่า ผริเซ่อร์ฝ


If you can't reuse it,refuse it 

ถ้านำมาใช้ใหม่ไม่ได้ก็ปฎิเสธมันซะ


reuse (v.) นำมาใช้ใหม่ 

อ่านว่า รียูซฺ


refuse (v.) ปฎิเสธ 

อ่านว่า รีฟิ่วซฺ


That's a lot of plastic


Let's start today! 

เริ่มวันนี้

 
คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม