งก ขี้เหนียว โลภ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ประหยัด ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

greedy (adj.) ตะกละ, งก
He's very greedy. 
เค้าขี้งก, เค้าตะกละตะกลาม

You are greedy with your money! 
คุณงกเงิน

You're such a hog!
คุณขี้งกจัง ไม่ยอมแบ่งปันกับคนอื่น

generous (adj.) เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, มีน้ำใจ
He's a very generous man.
เค้าเป็นผู้ชายที่มีน้ำใจมาก ๆ 

covet (v.) โลภ, อยากได้เหมือน
I covet him!
อยากได้เหมือนเค้า

frugal/economical/thrifty (adj.) ประหยัด, มัธยัสถ์
I need to be more frugal.
ฉันต้องประหยัดให้มากขึ้น

stingy (adj.) ขี้เหนียว, ขี้ตืด
He's so stingy!
เค้าขี้เหนียวมาก

ส่วนคำว่า cheap (adj.) แปลว่าราคาถูกก็ได้หรือขี้เหนียวก็ได้

Facebook Google Twitter

คอร์สออนไลน์ โทร 098 418 2771 ไลน์ ajadamonline อีเมล์ manager@ajarnadam.tv

คอร์สเรียนสดที่สถาบัน ชั้น 4 อาคารพญาไทพลาซ่า โทร 026129300

สอดรู้สอดเห็น สาระแน เสือก ก้าวก่าย อวดรู้ อวดเก่ง ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

การออกเสียง You ให้ชัดเวอร์ ออกเสียงอย่างไร?

Then แปลว่าอะไร ใช้อย่างไร

บอกทางเป็นภาษาอังกฤษ ฉันไม่ใช่คนแถวนี้ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

คำที่ชาวอเมริกันกับอังกฤษออกเสียงไม่เหมือนกัน

Who กับ Whom ใช้ต่างกันอย่างไร, Who's กับ Whose ใช้ต่างกันอย่างไร

Bad Ass! ไม่ได้แปลว่าตูดชั่ว !

ไม่รบกวนแล้ว ต้องไปแล้ว แค่นี้ก่อน พูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร