งก ขี้เหนียว โลภ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ประหยัด ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

greedy (adj.) ตะกละ, งก
He's very greedy. 
เค้าขี้งก, เค้าตะกละตะกลาม

You are greedy with your money! 
คุณงกเงิน

You're such a hog!
คุณขี้งกจัง ไม่ยอมแบ่งปันกับคนอื่น

generous (adj.) เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, มีน้ำใจ
He's a very generous man.
เค้าเป็นผู้ชายที่มีน้ำใจมาก ๆ 

covet (v.) โลภ, อยากได้เหมือน
I covet him!
อยากได้เหมือนเค้า

frugal/economical/thrifty (adj.) ประหยัด, มัธยัสถ์
I need to be more frugal.
ฉันต้องประหยัดให้มากขึ้น

stingy (adj.) ขี้เหนียว, ขี้ตืด
He's so stingy!
เค้าขี้เหนียวมาก

ส่วนคำว่า cheap (adj.) แปลว่าราคาถูกก็ได้หรือขี้เหนียวก็ได้

Facebook Google Twitter

คอร์สออนไลน์ โทร 098 418 2771 ไลน์ ajadamonline อีเมล์ manager@ajarnadam.tv

คอร์สเรียนสดที่สถาบัน ชั้น 4 อาคารพญาไทพลาซ่า โทร 026129300

ใจดี ใจร้าย ใจดำ โหดร้าย แรง ดุร้าย ร้ายกาจ ชั่วร้าย หน้าด้าน ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ลมอะไรหอบคุณมาประเทศไทย ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Were กับ Was ใช้ต่างกันอย่างไร

เจ้ากี้เจ้าการ ชอบบังคับ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

เล่นโยคะไม่ได้แปลว่า Play Yoga

ขนาด...ยังไม่ได้เลย แล้วจะ...ได้เหรอ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

มองโลกในแง่ดี มองโลกในแง่ร้าย ข้อดีข้อเสียภาษาอังกฤษว่าอย่างไร, -ISM อ่านว่าอะไรและใช้อย่างไร