ไม่มี ไม่ใช่ No Have!! ไม่มี ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ???

คำว่า ไม่มี ใน 3 รูปแบบ don’t have / have no / without 


without (adv.) ใช้ควบคู่กับ v. 

ปราศจาก โดยไม่มี

เช่น I can’t live without you. 

ฉันไม่สามารถใช้ชีวิตปราศจากคุณได้


have no 

เป็นการเน้น แต่จะไม่ใช้คำนำหน้า

เช่น I have no friends. / I don’t have any friends.

ฉันไม่มีเพื่อนเลยสักคน


I have no idea. / I have no clue. 

ฉันไม่รู้เลย 

I don’t have an idea. / I don't have any idea. 

ฉันไม่มีความเห็น


I have no car. 

ฉันไม่มีรถ 

แต่มักพูดว่า I don’t have a car. มากกว่า

เช่น I don’t have a car, but I have a motorcycle. / I haven’t got a car, but I have got a motorcycle.

ฉันไม่มีรถยนตร์แต่ฉันมีมอเตอร์ไซค์ หรือจะพูดว่า


I don’t have any children. / I have no children. 

ฉันไม่มีลูกสักคน


I have no money. / I don’t have any money. / I haven’t got any money. 

ฉันไม่มีเงินเลย


ไม่มีคำว่า No have !!!
คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม