ขั้นกว่าและที่สุด ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร เช่น ง่ายกว่า ง่ายที่สุด น่าเบื่อกว่า น่าเบื่อที่สุด

Easy - Easier – Easiest / ขั้นกว่าและที่สุด

More easy ไม่ถูกต้อง x

Easier  ง่ายกว่า

Easiest  ง่ายที่สุด

English is much easier than Thai.  

ภาษาอังกฤษง่ายกว่าภาษาไทยเยอะเลย

This is the easiest thing I’ve ever done in my life.  
นี่คือสิ่งที่ง่ายที่สุดที่เคยทำมาในชีวิต

(สังเกตว่ามี the หน้าคำคุณศัพท์ที่สุด)


คำคุณศัพท์พยางค์เดียว เติม –er หรือ –est ได้เลย

I am taller than him.  

ฉันสูงกว่าเขา

It’s colder today than it was yesterday.  

วันนี้หนาวกว่าเมื่อวาน

This is the coldest day of the year.  

วันนี้เป็นวันที่หนาวที่สุดของปี

He is smarter than me.  

เขาฉลาดกว่าผม

He’s the smartest person in this class.  

เขาเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในชั้น


คำคุณศัพท์สองพยางค์ที่ลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม er หรือ -est

I am happier than you.  

ฉันมีความสุขมากกว่าคุณ

I am the happiest person in the world.  
ฉันเป็นคนที่มีความสุขมากที่สุดในโลก

This comedian is funnier than the one before.  
นักแสดงตลกคนนี้ตลกกว่าคนก่อนหน้านี้

My brother is the funniest person in our family.  
น้องชายของฉันเป็นคนที่ตลกที่สุดในครอบครัว


คำคุณศัพท์สองพยางค์ขึ้นไปที่ไม่ได้ลงท้ายด้วย Y ให้ใช้คำว่า more หรือ most นำหน้า

Math(s) is more boring than Geography.  
วิชาคณิตศาสตร์น่าเบื่อกว่าวิชาภูมิศาสตร์

History is the most boring subject.  
วิชาประวัติศาสตร์เป็นวิชาที่น่าเบื่อที่สุด

This book is more interesting than that book.  
หนังสือเล่มนี้น่าสนใจกว่าเล่มนั้น

 He is the most interesting person I’ve ever met.  
เขาเป็นคนที่น่าสนใจที่สุดที่ฉันเคยพบ

She is more talented than her sister.  

หล่อนเก่งกว่าน้องสาว

They are the most talented dancers in the competition.
พวกเขาเป็นนักเต้นที่เก่งที่สุดในการแข่งขันนี้คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม