หมดความอดทน ทนไม่ไหวแล้ว ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร

หมดความอดทน ทนไม่ไหวแล้ว ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร 

out of...หมด...

I'm out of money! 

เงินหมด

I'm out of gas. 

น้ำมันหมด

I have run out of patience. 

หมดความอดทน

patient (adj.) ซึงอดทน (n.) คนไข้

Be patient. จงอดทน

Patience (n.) ความอดทน

I've gotta close down my clinic because I'm out of patients.

ต้องปิดคลินิคเพราะไม่มีคนไข้ให้รักษาแล้ว

I'm at the end of my rope.  

ความอดทนใกล้จะหมดแล้ว

I'm done with this! 

ไม่เอาสิ่งนี้แล้ว

I can't handle this anymore! 

ทนไม่ไหวแล้ว

I can't stand this anymore! 

ทนไม่ไหวแล้ว

I've had enough! 

พอแล้ว ไม่เอาแล้ว

I'm done with you! 

ไม่อยากคบคุณแล้ว

unbearable (adj.) ซึ่งทนไม่ไหวคอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม