อย่ามโน กุเรื่อง คิดไปเอง ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ย่ามโน กุเรื่อง คิดไปเอง ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Get real! 

จงอยู่ในความจริง

Quit imagining things.  

อย่าจินตนาการไปเอง

Yeah, right!  

จริงที่ไหนล่ะ (ด้วยน้ำเสียงประชดประชัน)

Don’t fabricate stories. / Don’t make things up. / Don’t make up stories.
อย่ากุเรื่องขึ้นมาเอง

You’re imagining things.  

คุณจินตนาการไปเอง

It’s all in your head. / It’s all in your mind.  

มันอยู่ในหัวคุณ คุณคิดไปเอง

You’re hearing things.  

เธอหูแว่วไปเอง
คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม