อ้วก อาเจียน อาหารเป็นพิษ คลื่นไส้ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ???

อ้วก อาเจียน อาหารเป็นพิษ คลื่นไส้ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

throw up / vomit / puke / barf / up-chuck / blow chunks 
อาเจียน อ้วก

หมายเหตุ - คำว่า vomit เป็นคำเป็นทางการที่สุภาพกว่าคำอื่น ๆ

I’m about to throw up.  

ฉันกำลังจะอ้วก

Doctor, I have been vomiting all day today. I think I got food poisoning.

หมอ วันนี้ผมอาเจียนมาทั้งวันเลย คิดว่าอาหารเป็นพิษ

 food poisoning  อาหารเป็นพิษ

กริยาช่องที่สอง

threw up / vomited / puked / barfed / up-chucked / blew chucks

He barfed last night.  

เมื่อคืนเขาอ้วก

กริยาช่องที่สาม เหมือนกันกับช่องที่สอง ยกเว้น throw up ซึ่งใช้ thrown up เป็นช่องสาม

She has thrown up all over herself.
หล่อนได้อ้วกใส่ตัวเองเต็มไปหมด

ถ้าใช้เป็นคำนาม (ใช้ได้ทุกคำ)

Be careful, don’t step in the puke on the floor.
ระวัง อย่าเหยียบอ้วกบนพื้นนะ

I feel nauseous.  (ออกเสียงว่า เนาะเฉิสฺ)

รู้สึกคลื่นไส้หรืออยากอ้วก 

I think I’m gonna be sick.  

ฉันคิดว่าฉันกำลังจะอาเจียน (ดูบริบท)

I’m feeling a bit sick.  

ฉันรู้สึกคลื่นไส้นิดหน่อยคล้ายจะอาเจียน
คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม