ระวังออกเสียงผิด ! คำที่สะกดด้วย AR แต่ออกเสียงเป็น ER

สะกดด้วย -ar แต่ออกเป็น -er
polar โพะเลอรฺ
popular เพาะพิวเลอรฺ
similar ซิ เหมอะ เลอรฺ
sugar เชอะ/ชึเกอรฺ
lizard ลิเสิรฺดฺ
wizard วิเสิรฺดฺ
คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม