เรียนภาษาอังกฤษจากหนัง We Are Your Friends


Facebook Google Twitter

คอร์สออนไลน์ โทร 098 418 2771 ไลน์ ajadamonline อีเมล์ manager@ajarnadam.tv

คอร์สเรียนสดที่สถาบัน ชั้น 4 อาคารพญาไทพลาซ่า โทร 026129300

ลงทะเบียนเพื่อทดลองเรียนคอร์สออนไลน์และทำแบบทดสอบฟรี

Speak Out 5

Ought To, Oughta, Should แปลว่าอะไรและใช้อย่างไร

มนุษย์ลุง มนุษย์ป้า หัวสูง คิดว่าเป็นศูนย์กลางจักรวาล โลกหมุนรอบคุณ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

เสียดายจัง เสียใจด้วย ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

แอบรัก แอบปิ๊ง รักข้างเดียว ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

อะไรนะ ฝรั่งชื่อ Dick!? และชื่อเล่นของฝรั่ง

ไปรับ ไปส่ง ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ตั้งท้องมั้ย คลอดเมื่อไหร่ ภาษาอังกฤษว่าย่างไร