สมน้ำหน้า สมควรได้รับ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

สมน้ำหน้า ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

It serves you right. /  Serves you right.
สมน้ำหน้า
(สังเกตว่าต้องเติม
 s ตรงคำว่า serve เสมอ)

That’s what you get for being late all the time.
ถ้ามาสายก็ต้องโดนอย่างนั้นแหละ

That’s what you get for being mean to other people.
ใจร้ายกับคนอื่นนักก็ต้องเจออย่างนั้นแหละ

In your face!  

สมน้ำหน้า 

(ค่อนข้างแรง ควรใช้เฉพาะกับคนที่เราสนิทด้วย)

 You deserve it.  

ก็สมควรที่จะได้รับแล้ว 

ในทางบวกหรือลบก็ได้ แล้วแต่บริบท

You deserve admiration for all your good work.
สมควรแล้วที่คุณได้รับการยกย่องจากผลงานดีของคุณ

He deserves the punishment for breaking the law.
เขาสมควรที่จะได้รับการลงโทษนั้นเนื่องมาจากการทำผิดกฏหมาย

You had it coming.  

สมน้ำหน้า / ก็สมควรแล้วนี่
คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม