Can ไม่ได้ออกเสียงว่า แคน เหรอ ???

ถ้าเน้นคำว่า can ก็จะออกเสียงว่า แคน อย่างที่ทุกคนเรียนมา เช่นเวลาพูดว่า Yes, I can. แต่เวลาพูด can กลางประโยคเหมือนตัวอย่างในคลิป มันจะไม่เน้นคำว่า can แล้วจะออกเสียงว่า /kən/ (เคิน, เขิ่น) ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ต้องเครียด เพราะถ้าออกเสียง can กลางประโยคว่า แคน ก็ไม่ได้ถือว่าผิด เพียงแต่เจ้าของภาษาเวลาจะพูดเร็ว ๆ ก็จะออกเป็น เคิน ซึ่งการรู้เรื่องนี้ไว้จะช่วยในการฟังเจ้าของภาษารู้เรื่องได้แน่นอน  เวลาดูหนังลองฟังดูนะครับคอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม