เชิดหน้าเข้าไว้ คางสองชั้น ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร? Chin กับ Shin ต่างกันอย่างไร ?

Where did you get that scar on your chin?

แผลเป็นที่คางคุณเกิดจากอะไร


Chin (n.) คาง 

Double chin (n.) คางสองชั้น


Chin up! เชิดคางขึ้น

Keep your chin up. เชิดหน้าเข้าไว้

เช่น Chin up! We have just a little bit of work left.

สู้ ๆ เชิดหน้าเข้าไว้ เหลืองานอีกไม่กี่อย่าง


Shin (n.) หน้าแข้ง ลำแข้ง

I got kicked in the shin while I was playing football.

ฉันโดนเตะที่หน้าแข้ง ในขณะที่เล่นฟุตบอลคอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม