บอกความจริงมาไม่งั้นเราจบกัน ! ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

True 
จริง
เช่น Only you can make your dream comes true.
คุณเท่านั้นที่จะทำให้ความฝันเป็นจริงได้

Truth (n.) 
ความจริง
เช่น Tell me the truth or we're done.
บอกความจริงมาไม่งั้นเราจบกัน

Tooth ฟันซี่หนึ่ง
Teeth ฟันหลายซี่
เช่น I bought a new toothbrush yesterday. 
เมื่อวานฉันซื้อแปรงสีฟันอันใหม่

Facebook Google Twitter


เรียนสดกับอ.อดัมที่พญาไท
02 612 9300

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม