ไม่น่าทำลงไปอย่างนั้นเลย

ไม่น่าทำลงไปอย่างนั้นเลย

การพูดว่าเราน่าจะ หรือไม่น่าจะทำอะไรไป ที่เกิดขึ้นแล้วในอดีต

I shouldn’t have done that.  ฉันไม่น่าทำไปอย่างนั้นเลย

I shouldn’t have gone there. ผมไม่น่าไปที่นั่นเลย

He shouldn’t have said that.  เขาไม่น่าพูดอย่างนั้นเลย

We should have taken the BTS instead of a taxi.
เราน่าจะขึ้นบีทีเอสมาแทนที่จะนั่งแท็กซี่

You should have warned me.  คุณน่าจะเตือนกันก่อน

These skirts were so cheap I should have bought a few more.
กระโปรงนี่ถูกมากเลย ฉันน่าจะซื้อมาอีกสักสองสามตัว

 
คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม