ไม่น่าเชื่อ น่าอัศจรรย์ ไม่น่าเชื่อถือ เชื่อถือได้ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

incredible

ไม่น่าเชื่อ


unbelievable

ไม่น่าเชื่อ


He has an incredible fighting style.

เขามีลีลาการต่อสู้ที่ไม่น่าเชื่อ


not credible

ไม่น่าเชื่อถือ


This website is not a credible source of information.

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

 

credible (adj.) เคระ เดอะ โบ็ลฺ น่าเชื่อถือได้

This source is credible. แหล่งข้อมูลนี้น่าเชื่อถือ
not credible ไม่น่าเชื่อถือ
Your source isn't credible. แหล่งข้อมูลของคุณไม่น่าเชื่อถือ


believe (v.) บี/เบอะ 'ลีฟฺ เชื่อ
I believe in Sueching. ฉันเชื่อในตัวซู่ชิง
I know you can accomplish your wildest dreams for sure. 
ฉันรู้ว่าเธอจะสามารถทำตามฝันอันยิ่งใหญ่ของเธอได้สำเร็จ

belief(s) (n.) บี/เบอะลีฟฺสฺ ความเชื่อ
He has interesting beliefs.
 เขามีความเชื่อที่น่าสนใจ

intriguing (adj.) อิน 'ทรี กิง น่าสนใจ, มีเสน่ห์
His beliefs are intriguing. 
ความเชื่อของเขาน่าสนใจ

fascinating (adj.) 'แฟ เสอะ เน ดิง น่าสนใจมาก
This documentary is fascinating! You have got to see it. 
สารคดีนี้น่าสนใจมากๆ คุณต้องดู
This documentary is out of this world. 
สารคดีนี้น่าสนใจมากๆ (เจ๋งมากๆ)

remarkable (adj.) รี 'มอเออรฺ เขอะ โบ็ลฺ ไม่น่าเชื่อ น่าอัศจรรย์
miraculous (adj.) เหมอะ 'แรค เหยอะ เหลิ่สฺ น่าอัศจรรย์
That was miraculous/remarkable.  
สิ่งนั้นน่าอัศจรรย์มากๆคอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม